Anmälan till seminarium: Livet efter disputation - arbetslivsperspektiv och karriärvägar inom forskarutbildning

Tillgänglig2020-12-04 – 2021-01-31
KontaktpersonMaria Magnusson, verksam vid Enheten för kvalitet och utvärdering

Ett digitalt vinterseminarium med fokus på arbetsliv och karriärvägar inom forskarutbildning som äger rum 2 februari 2021. För att göra det möjligt för fler att kunna ta del av seminariet kommer det att spelas in via Zoom och sedan finnas tillgängligt på Medarbetarportalen för anställda och studenter under några månader.

E-postadress *  
1.
Namn

Frnamn Efternamn
2.
Institution
3.
E-postadress *
4.
Vilken är din funktion inom utbildningen?