Amning och profession

Tillgänglig2018-08-23 – 2020-12-31
KontaktpersonPaola Oras, verksam vid KBH
1.
Ta ställning till följande påstående: I Sverige är det mycket vanligt att kvinnor inte vill amma sitt barn
2.
Ta ställning till följande påstående: I Sverige helammas över hälften av alla barn i sex månader.
3.
I Sverige ammas en mycket liten andel av barnen enligt WHO:s rekommendation.
4.
Vad säger Världshälsoorganisationens rekommendationer angående amning?
5.
Vad innebär faciliterande faktor hos personalen?