Kurt Svenska | English

FAQ

Beställa och hantera formulär

Jag påbörjade en beställning men blev avbruten, hur hittar jag den?

Den finns som utkast under Min sida. Observera att utkast är dolda som förvalt, ändra till Utkast i rullisten för Status.

Hur tar jag bort utkast som jag inte vill spara?

Gå till Min sida, välj Utkast under rullisten för Status och klicka på det utkast du vill radera. Välj fliken Förhandsgranska, kopiera etc. Där kan du radera formuläret.

Hur för jag över ett formulär från gamla Kurt till nya Kurt?

Möjlighet att kopiera kommer i senare release.

Vi är flera som ska ha tillgång till rapporterna för ett formulär, hur gör vi?

Beställaren av formuläret lägger in dessa personer som medbeställare. En medbeställare får samma behörighet som beställaren och kan, förutom att se rapporterna, även redigera i formuläret.

Hur lägger jag till medbeställare?

Lägg till medbeställare i samband med att du beställer en ny Kurt, under fliken Om formuläret. Om det är flera, skriv kommatecken mellan varje. Det går bra att lägga till medbeställare i efterhand.

Hur får medbeställaren tillgång till Kurten?

Medbeställaren hittar denna under Min sida.

Hur redigerar jag min Kurt?

Gå till Min sida och klicka på den Kurt du vill ändra i. Observera att när ett formulär har öppnat kan du inte längre ändra i frågorna eller lägga till frågor. Vissa andra fält blir också låsta för redigering när den har öppnat.

Hur kopierar jag in frågor från en gammal Kurt eller frågor från Studentportalen?

Du behöver ha de gamla frågorna i Kurtkodsformat. Det är frågorna i ett textformat som du kan importera när du skapar ett nytt formulär.

Hämta Kurt-kod från gamla Kurt: Logga in i gamla Kurt (https://doit.medfarm.uu.se/kurt) och gå till Min sida och till det formulär du önskar kopiera. Klicka på Visa alla frågor i Kurt-format. Markera och kopiera texten (=Kurt-koden).

Hämta Kurt-kod från Studentportalen: Vid din gamla kursvärdering finns möjlighet att exportera ut frågorna som Kurt-kod.

Kan jag redigera frågorna i en kursvärdering som har öppnat?

Nej.

Hur gör jag för att dela förhandsgranskning med andra?

Förhandsgranskningen öppnas i ny flik i webbläsaren. Kopiera webbadressen och dela med vem du vill.

Öppning och stängning

Varför kan jag inte ange dagens datum som öppningsdatum när jag beställer ett formulär?

För att du ska få tid till förhandsgranskning och eventuell redigering. När ett formulär väl har öppnat begränsas möjligheterna till att göra ändringar.

Hur gör jag om jag vill öppna mitt formulär direkt?

När du har sparat ditt formulär kan du redigera det. Ändra öppningsdatum till dagens och ändra sedan status till Öppen. Spara dina ändringar. 

Hur stänger jag en Kurt tidigare än jag har tänkt?

Gå till Min sida och klicka på aktuell Kurt och fliken Om formuläret. Ändra stängningsdatum. Spara. Vill du stänga Kurten direkt kan du ändra status från Öppen till Stängd.

Kan jag öppna en Kurt igen som har stängt?

Ja, genom att gå till Min sida och klicka på aktuell Kurt. Under fliken Om formuläret kan du ändra status till Öppen. Kom ihåg att ange ett nytt datum för stängning. Observera att om granskning har påbörjats för en kursvärdering kan den inte öppnas igen.

Behörighet till en Kurt

Hur får jag tillgång till rapporterna från en Kurt när det inte är jag som har beställt den?

Kontakta den som har beställt Kurten. Den personen kan lägga till dig som medbeställare genom att gå till Min sida och fliken Om formuläret och skriva in dig i fältet för medbeställare.

Vad kan en medbeställare göra?

Den person som du lägger till som medbeställare får samma behörighet som du och kan bl. a. redigera i formuläret och komma åt rapporter.

Om kursvärderingar

Hur fungerar mallarna för kursvärderingar?

När du bockar för den mall du önskar använda, läggs frågorna till automatiskt. Du kan, som tidigare, lägga till egna kursspecifika frågor efter mall-frågorna.

Hur lägger jag till kursspecifika frågor?

Under mall-frågorna kan du skapa egna kursspecifika frågor.

Jag vill koppla min kursvärdering till enbart mina studenter, är det något speciellt jag bör tänka på?

Var noga med att ange anmälningskoden korrekt. Har du flera koder, skriv dessa med kommatecken. I exemplet: Praktisk franska 5FR044 58220 HT2021 är det enbart 58220 som ska anges i fältet för anmälningskod.

Hur gör jag om jag vill koppla min kursvärdering till enbart mina studenter?

Under rubriken Mottagare och påminnelser bocka för rutan ”Lösenordskydda kursvärderingen…”. Då får alla studenter som är registrerade på den anmälningskod och termin som du har angett tillgång till kursvärderingen.

Hur lägger jag till fler eller andra mottagare än de på angiven anmälningskod?

Gå till Min sida, klicka på aktuell kursvärdering och välj fliken Om formuläret. Under rubriken Mottagare och påminnelser bockar för rutan ”Lösenordskydda kursvärderingen…” och skriv in dessa i fältet som finns där. Observera att de läggs in en per rad.

Hur gör jag när bara vissa på anmälningskoden ska få tillgång till den?

Du kan ändra från valet alla på kurskoden till ett urval och sedan bocka ur de som inte ska ha tillgång.

Hur får studenterna kännedom om min kursvärdering?

De kommer att få automatiskt mail med kursvärderingslänken i samband med att den öppnar.

Vad gäller för studenterna som ska besvara den?

De behöver logga in med sitt användarnamn och lösenord A för att kunna besvara den. De kommer enbart kunna lämna in ett svar (de kommer dock kunna redigera ett inlämnat svar så länge kursvärderingen fortfarande är öppen).

Hur gör jag för att revidera en mall som finns i Kurt?

Kontakta kurt@medfarm.uu.se och meddela vilken mall som ska ändras och vad som ska ändras.

Hur gör jag om jag vill ha en ny mall för vår institution?

Skapa en ny kursvärdering med de frågor mallen ska innehålla. I fältet för anmälningskod skriver du MALL och som kursnamn skriver du vilket Vetenskapsområde och institution som mallen ska sorteras under och vad den ska heta, t ex: HUMSAM > Institutionen för ABM > Kort utvärdering 1. Därefter mailar du Kurt-ID på denna kursvärdering till kurt@medfarm.uu.se så lägger vi in den som mall.

Min kursvärdering har öppnat med 0 studenter

Det betyder att ingen student har hämtats upp som mottagare i kursvärderingen. Förmodligen är anmälningskod och termin inte rätt angivet. Kontakta kurt@medfarm.uu.se så hjälper vi dig.