Kurt Svenska | English

Hur det fungerar

Kurt är ett verktyg för att skapa digitala formulär. De typer som finns är enkäter och anmälningar. Kurt skiljer på tre olika användarroller – beställare, mottagare och granskare. Beställaren är den person som gör beställningen och som är ansvarig för formuläret. En mottagare är en person som ska lämna svar i formuläret. En och samma person kan ha flera roller i Kurt.

Skapa formulär

Enkät eller anmälan

En ny enkät eller anmälan skapas direkt i Kurt genom att välja Skapa en ny Kurt och sedan logga in med ditt användarnamn och lösenord A. Följ sedan steg-för-steg-guiden för att välja typ av formulär, skapa frågor och ange inställningar för hur formuläret ska fungera. Öppning och stängning av formuläret sköts automatiskt utifrån de datum som angivits. Du kan också skapa ett nytt formulär genom att kopiera en tidigare Kurt. Gå till Min sida, välj vilket formulär som ska kopieras och fliken Förhandsgranska, kopiera mm.

Redigera ett formulär

Så länge ett formulär ännu inte har öppnat kan beställaren redigera fritt i det. När formuläret väl har öppnat blir vissa fält låsta för redigering.

Inloggningsskyddade formulär

Det är möjligt att inloggningsskydda ett formulär, dvs. begränsa så att enbart vissa mottagare kan svara. Det går endast att göra om samtliga mottagare för formuläret har ett konto vid Uppsala Universitet. Vid inloggningsskyddat formulär måste mottagarna logga in med sitt användarnamn och lösenord A för att kunna svara.

För inloggningsskyddade formulär finns möjlighet att generera påminnelser till de som inte har svarat.

Olåst formulär - utan inloggningsskydd

Ett formulär som inte inloggningskyddas kan vem som helst besvara. En och samma person kan lämna in flera svar. Beställaren behöver själv se till att länken distribueras/delas på lämpligt sätt till den tänkta målgruppen.

Mottagarna fyller i

När formuläret har öppnats är det dags för mottagarna att svara. Detta görs genom att mottagaren går till den länk som beställaren har delat/skickat ut och fyller i formuläret. För låsta formulär skickas länken ut till mottagarna vid öppning. En mottagare kan alltid påbörja att fylla i sitt formulär för att sedan avsluta och återuppta vid annat tillfälle. Mottagaren kan redigera sitt inlämnade svar så länge formuläret fortfarande är öppet.

Förhandsgranskning

När formuläret är skapat finns möjlighet förhandsgranska. För att dela förhandsgranskningen med andra, kopiera URL:en. Den kan du sedan skicka till vem du vill.

Överblick

Genom att logga in i Kurt och gå till Min sida kan beställare, mottagare och granskare få en överblick över sina formulär. Man kan som beställare se öppnings- och stängningsdatum, följa hur många som har svarat och se sammanställningar för sina öppna och avslutade formulär. Det finns också möjlighet att exportera data, och för låsta formulär skicka påminnelser.

Sammanställning och export av data

Inkomna data sammanställs i rapporter under fliken Sammanställning och statistik i formuläret. Rapporterna finns i PDF-format (en sammanställning och en rapport för enskilda svar) och i Excelformat.

Tvåspråkigt formulär

Om du önskar att ett formulär ska vara tvåspråkigt (både svenska och engelska) behöver du formulera varje fråga och eventuella frågealternativ på båda språken, (t ex 1. Har du några allergier?/Do you have any allergies?) Eller så skapar du två formulär, ett på svenska och ett på engelska. Den språkinställning som finns under fliken Om formuläret har inget med översättning av frågor att göra utan styr endast ramverkets språk, dvs den text som du själv inte kan redigera och påverka.

GDPR

Formulär i Kurt är anonyma så länge beställaren inte efterfrågar uppgifter som kan identifiera mottagaren. Vi garanterar att Kurt följer den säkerhetsklassning som krävs för behandling av personuppgifter. Likaså garanterar IT att servrarna och är tillräckligt skyddade. Däremot måste du som hanterar ett Kurt-formulär garantera att du hanterar de personuppgifter du samlar in på ett säkert sätt, t ex att du hanterar din dator och dina lösenord på ett sätt så att du minskar risken för att personuppgifter kommer i orätta händer. Eller att de filer du laddar ner från Kurt inte lämnas till personer som inte ska behandla personuppgifterna. Att du garanterar detta är egentligen inget specifikt för Kurt utan är ett ansvar du har som statlig tjänsteman, och är egentligen något som gällde innan GDPR trädde i kraft. Behöver du hjälp med att ta fram rutiner som kan vara lämpliga i ert specifika fall så börja med att diskutera detta med din chef. Dataskyddsombudet kan också hjälpa er att ta fram lämpliga rutiner.

Frågetyper

Följande frågetyper finns:

  • Kort textfråga - När du förväntar dig ett kort svar på en rad
  • Lång textfråga - När du förväntar dig ett längre svar
  • Envalsfråga - Endast ett alternativ går att välja
  • Flervalsfråga - Flera alternativ går att välja
  • Skalafråga - Bedömningsskala med valfritt antal grader
  • Gruppskalafråga - Flera skalafrågor med samma bedömningsskala
  • Rullgardin - Endast ett alternativ går att välja, envalsfråga där du har många alternativ i listan
  • Rankning - För att sortera fasta alternativ i ordning
  • Filuppladdning - Uppladdning av fil

För de båda varianterna av skalafrågor räknas automatiskt ett medelvärde ut vid sammanställning. Skalan som medelvärdet beräknas med börjar med 1 för det första värdet och stiger med 1 för varje svarsalternativ.

Ordförklaringar

Här ges en förklaring till de begrepp som används i verktyget Kurt. Om du tycker att något är oklart är du välkommen att höra av dig till kurt@medfarm.uu.se eller 018–471 50 17.

Enkät

En enkät är det frågeformulär som mottagarna fyller i när de medverkar i en enkätundersökning. En enkät skapas genom att någon gör en beställning i Kurt.

Anmälan

En anmälan kan användas för att till exempel få veta vilka som kommer att delta vid ett möte.

Mottagare

En mottagare är en person som ska svara på en enkät eller anmälan i Kurt.

Beställare

En beställare är en person som ska genomföra en enkätundersökning eller ta emot anmälningar.

Medbeställare

Har samma administrativa rättigheter som beställaren. Medbeställare kan med andra ord redigera i formuläret och komma åt rapporter.

Utkast

Ett formulär som en beställare har påbörjat att skapa men inte är klar med.

Väntar på att öppnas

Ett formulär som är beställt och klart men ännu inte har öppnats för mottagare.

Öppen

Ett formulär som är tillgängliga att fylla i för mottagarna.

Stängd

Ett formulär som inte längre är tillgängligt att fylla i.