Kurt Svenska | English

Anmälan

Bekräftelse av anmälan

När du skapar en anmälan finns alltid frågan e-postadress med som default. Detta eftersom den alltid måste vara med för att systemet ska kunna skicka en e-postbekräftelse till den som anmäler sig.

Du kan själv flytta frågan om e-postadress om du önskar sortera den i annan ordning bland dina frågor, men du kan inte radera den.