Kurt Svenska | English

Enkät

En enkät kan inloggningsskyddas eller vara helt öppen. En förutsättning för att inloggningsskydda en enkät är att samtliga mottagare har ett konto vid Uppsala Universitet.

Inloggningsskydd innebär att:

  • Mottagaren måste logga in med sitt UpUnet(-S)-användarnamn och lösenord A för att kunna besvara enkäten.
  • Mottagaren kan bara lämna in ett svar. Mottagaren kan däremot redigera i sitt svar så länge enkäten är öppen.
  • Mottagaren får ett automatiskt inbjudningsmail till enkäten i samband med att den öppnar.
  • Du som beställare kan schemalägga automatiska påminnelser till de som inte svarat.

Öppen enkät innebär att:

  • Vem som helst som får länken till enkäten kan besvara den, dvs ingen inloggning krävs.
  • En och samma mottagare kan lämna in flera svar (vilket sällan brukar vara ett problem dock).
  • Du som beställare måste själv skicka länken till enkäten till dina mottagare, alt publicera länken där de kan komma åt den.

Observera att vem som helst som hittar eller gissar länken till din enkät kan besvara den, om den inte är skyddad med inloggning. Öppna enkäter är att betrakta som helt öppna - om du behöver styra åtkomst till enkäten, gör den lösenordsskyddad.

Anonymitet

Alla formulär i Kurt är anonyma så länge du som beställare inte efterfrågar information som kan identifiera mottagaren.

Bekräftelse efter inlämnad enkät

En enkät genererar inget bekräftelsemail till mottagaren om att enkäten är inlämnad. Däremot visas ett meddelande på skärmen direkt efter inlämning. Om du önskar att bekräftelsemail ska skickas, använd typen anmälan.

Sammanställning av data

Via Min sida har beställaren åtkomst till sin enkät och kan under fliken Sammanställning & statistik löpande ta del av inkomna data. Läs mer under Hur det fungerar, rubriken Sammanställning och export av data.