Välkommen till Frida

Information till användare av FRIDA-databasen för nuvarande och det nya 6-åriga läkarprogrammet

PBL-fallen på nuvarande läkarprogram, LP5, kommer ligga kvar i FRIDA-databasen så länge nuvarande program fortgår och så länge behovet kvarstår.

För nya 6-åriga läkarprogrammet, LP6, kommer FRIDA-databasen, efter att tillräcklig revidering och testning av PBL-fall har utförts, gradvis uppdateras med de fall som kommer ingå för LP6. Därmed uppmanas kursansvarig/fallansvarig på LP6 att de sparar och fördelar PBL-fallen på respektive kurs, tills FRIDA-databasen kommer uppdateras.

Frida är ett redskap för lärare för den fallbaserade undervisningen på det nya läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

För att kunna använda Frida måste du logga in och detta sker med Gemensam webbinloggning. Gemensam webbinloggning är en central inloggning på tjänster inom Uppsala universitet och används även för bland annat Studentportalen och Ping Pong.

Gå vidare till Gemensam webbinloggning »

Nya läkarprogrammet