Kontrakt

Detta kontrakt används när en ny grupp startas. Handledaren kopierar upp till gruppen före startmötet och ber deltagarna att markera sin uppfattning för samtliga frågor, varefter man diskuterar sig fram till en konsensus för var och en.

Kontraktet har dubbla syften: att få en uttalad konsensus om dessa frågor, där varje deltagare får uttrycka sin uppfattning före beslut samt att ha ett dokument att hänvisa till när gruppens arbetssätt avviker från överenskommelsen.

Nya läkarprogrammet