Fallkonstruktion

Här finns anvisningar för hur man konstruerar fall såväl med basvetenskapligt som kliniskt fokus. "Fallkonstruktion, instruktioner" beskriver själva framtagandet av fall, "Fallkonstruktion, arbetsgång, lathund" beskriver mer de formella stegen.

Nya läkarprogrammet