Närvarohantering

All närvarorapportering skall från och med 2010-08-30 rapporteras i Studentportalen.

Vidare till Stundentportalen

Historisk närvarorapportering

Den närvarorapportering som har skett i Frida fram till VT 2010 kan nås via länken nedan. All framtida närvarorapportering skall dock ske i Studentportalen.

Historisk närvarorapportering (kräver inloggning)

Crash course för PBL-handledare

För instruktioner om hur närvarorapportering med Studentportalen går till för dig som handledare hänvisas du till följande webbsida:

http://www.student.uu.se/studorg/msr/it-bevakare/crashcourse/

Nya läkarprogrammet