Granskare

Granskare

En granskare är en person som har ansvaret att, för en specifik fakultet eller för ett specifikt program, granska och "avpersonifiera" sammanställningar av kursvärderingar. En granskare kan även vara ansvarig för att granska sammanställningarna av enkäter, anmälan eller självtest om beställaren angett detta vid beställning.

Om du är granskare måste du logga in för att kunna få tillgång till granskningsfunktionen.