Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Granskare

Granskare

En granskare är en person som har ansvaret att, för en specifik fakultet eller för ett specifikt program, granska och "avpersonifiera" sammanställningar av kursvärderingar. En granskare kan även vara ansvarig för att granska sammanställningarna av enkäter, anmälan eller självtest om beställaren angett detta vid beställning.

Om du är granskare måste du logga in för att kunna få tillgång till granskningsfunktionen.