Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Ordförklaringar

Här ges en förklaring till de begrepp som används i verktyget Kurt. Om du tycker att något är oklart är du välkommen att höra av dig till kurt@medfarm.uu.se eller 018–471 50 17.

Enkät
En enkät är det frågeformulär som mottagarna fyller i när de medverkar i en enkätundersökning. En enkät skapas genom att någon gör en beställning i Kurt.
Kursvärdering
En kursvärdering i Kurt är en enkät som riktas till deltagarna i en specifik kurs.
Anmälan
En anmälan kan användas för att till exempel få veta vilka som kommer att delta vid ett möte.
Självtest
Ett självtest kan användas för att en mottagare snabbt ska kunna testa sina kunskaper inom ett visst ämne.
Mottagare
En mottagare är en person som ska svara på en enkät, kursvärdering, anmälan eller självtest i Kurt.
Beställare
En beställare är en person som ska genomföra en enkätundersökning, kursvärdering eller ta emot anmälningar.
Granskare
En granskare är en person som har fått uppdraget att "avpersonifiera" sammanställningen (till exempel ta bort personliga påhopp) av en kursvärdering.
UpUnet(-S)-användarnamn
Det användarnamn som anställda och studenter får från Uppsala universitet. Brukar oftast vara åtta tecken.
Beställd
Enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest som nyligen beställts men beställningen har ännu ej behandlats.
Kommande
Enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest som godkänts men ännu inte blivit tillgängliga för mottagarna.
Öppen
Enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest som är tillgängliga att fylla i för mottagarna.
Stängd
Enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest (används oftast för kursvärderingar) som inte längre är tillgängliga att fylla i men väntar på att bli granskade.
Avslutad
Enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest som är helt avslutade.
Lösenordsskyddad
Lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest i Kurt som kräver inloggning av mottagaren med UpUnet(-S)-användarnamn och lösenord A.
Öppen
Ej lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest.