Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Mottagare

Mottagare

En mottagare är en person som ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest. För enkäter, anmälningar och självtest bestäms mottagarna av den som beställer medan det för kursvärderingar är studenter registrerade på kursen som är mottagare.

Om du är mottagare kan du logga in för att få tillgång till dina lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Observera att om du ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest som inte är lösenordsskyddade visas inte de i listan när du loggar in utan länken får du istället av beställaren.