Sommarstängt

Kurt-supporten kommer att vara obemannad mellan 8 juli 2019 och 15 juli 2019, under denna period går det dock fortfarande att göra nya beställningar men de kommer inte att behandlas innan tidigast den 15 juli. Har du en fråga angående en specifik anmälan, enkät eller kursvärdering ska du höra av dig till den som är kontaktperson för anmälan, enkäten eller kursvärderingen.

Mottagare

Mottagare

En mottagare är en person som ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest. För enkäter, anmälningar och självtest bestäms mottagarna av den som beställer medan det för kursvärderingar är studenter registrerade på kursen som är mottagare.

Om du är mottagare kan du logga in för att få tillgång till dina lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Observera att om du ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest som inte är lösenordsskyddade visas inte de i listan när du loggar in utan länken får du istället av beställaren.