Mottagare

Mottagare

En mottagare är en person som ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest. För enkäter, anmälningar och självtest bestäms mottagarna av den som beställer medan det för kursvärderingar är studenter registrerade på kursen som är mottagare.

Om du är mottagare kan du logga in för att få tillgång till dina lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Observera att om du ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest som inte är lösenordsskyddade visas inte de i listan när du loggar in utan länken får du istället av beställaren.