Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Hur fungerar Kurt?

Kurt är ett verktyg för enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest på webben. Kurt skiljer på tre olika användarroller – mottagare, beställare och granskare. En mottagare är en person som ska svara på enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Beställaren är den person som gör beställningar och är ansvarig. Slutligen är en granskare en person som har fått uppdraget att "avpersonifiera" sammanställningar av till exempel kursvärderingar. En och samma person kan ha flera roller i Kurt.

Beställ nya enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest

För varje enkät, kursvärdering, anmälan eller självtest i Kurt måste en ny beställning skickas in. Detta görs genom att fylla i beställningsformuläret. När beställaren har skickat in sin beställning tas den emot av Kurt. Det kan ta upp till en vecka innan beställningen behandlas men oftast går det snabbare. I beställningen anges vilken dag enkäterna, kursvärderingarna, anmälningarna eller självtesterna ska bli tillgängliga samt vilken dag de ska stängas. Öppning och stängning sköts sedan automatiskt av Kurt.

Beställaren anger också om man vill lösenordsskydda sina enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Vid lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest måste mottagarna logga in med sitt UpUnet(-S)-användarnamn och lösenord A för att kunna svara. För kursvärderingar som beställaren väljer att lösenordsskydda blir automatiskt alla personer som är registrerade på kursen då kursvärderingen öppnas mottagare. Ytterligare mottagare, utöver de som är registrerade, kan anges vid beställningen. För lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest finns ett antal ytterligare funktioner. Exempelvis att skicka ut påminnelser, samt för mottagare att fylla i delar av enkäten, kursvärderingen, anmälan eller självtestet och återkomma vid ett senare tillfälle för att slutföra ifyllandet.

Mottagarna fyller i

När enkäterna, kursvärderingarna, anmälningarna och självtesterna har öppnats är det dags för mottagarna att svara på dem. Detta görs genom att mottagaren går till den länk som beställaren har delat ut och fyller i formuläret. För låsta enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest skickas även länken ut till mottagarna vid öppning.

Överblick

Genom att logga in i Kurt kan mottagare, beställare och granskare få en överblick över sina enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Man kan som beställare se öppnings- och stängningsdatum, följa hur många som har svarat och se sammanställningar för sina öppna och avslutade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest. Det finns också möjlighet att exportera data för senare behandling i till exempel ett statistikprogram och för låsta enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest skicka påminnelser.

Sammanställning och export av data

En sammanställning av enkäter, kursvärderingar och självtest skickas automatiskt till beställaren när dessa stängs. För anmälningar skickas en Excel-fil ut med information om de anmälningar som har kommit in.

Om det är en kursvärdering som ska granskas (vilket gäller för kursvärderingar där det beslutats av programkommittén eller motsvarande för respektive program) meddelas också granskaren om att kursvärderingen har stängts och därmed ska granskas. Efter granskning skickas den slutgiltiga sammanställningen till beställaren.

Det finns även möjlighet att exportera data som Excel-fil i två olika format – ett format anpassat för statistisk bearbetning och ett format som innehåller frågor och svar i ett mer läsbart format.