Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Beställare

Beställare

En beställare i verktyget Kurt är en person som ska göra enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest. Det kan exempelvis vara en lärare/kursansvarig eller kursadministratör som ska utföra kursvärderingar eller en programsamordnare som ska utföra terminsenkäter.

Enkät, kursvärdering, anmälan eller självtest

Det första man som beställare måste göra är att bestämma om det är en enkät, kursvärdering, anmälan eller ett självtest man vill beställa. Detta för att Kurt behöver lite olika information beroende av typ. Om du vill genomföra en terminsvärdering ta kontakt med oss först.

Frågor

De frågor som ska användas skickas in tillsammans med beställningen. Frågorna måste vara utformade på ett speciellt sätt. Hur man skriver frågor finns beskrivet i Hur skriver man frågor?. För kursvärderingar har vissa program och fakulteter beslutat om ett antal standardfrågor som automatiskt läggs till en beställning. Detta hindrar dock inte att varje enskild beställare lägger till ytterligare frågor. För information om vad som gäller för de olika programmen, se Programspecifik information.

Lösenordsskyddad eller öppen

Enkäter, kursvärderingar, anmälningar eller självtest kan antingen vara lösenordsskyddade eller öppna. Detta är något som du som beställare bestämmer när du skickar in din beställning. Oavsett om de är lösenordsskyddade eller öppna är mottagarna anonyma. Dock krävs det för lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest att mottagarna loggar in med sitt UpUnet(-S)-användarnamn och lösenord A för att kunna fylla i. För kursvärderingar som beställaren väljer att lösenordsskydda blir automatiskt alla personer som är registrerade på kursen mottagare. Ytterligare mottagare, utöver de som är registrerade, kan anges vid beställningen. För lösenordsskyddade enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest finns ett antal ytterligare funktioner. Exempelvis att skicka ut påminnelser (se nedan), samt för mottagare att fylla i delar av en enkät och återkomma vid ett senare tillfälle för att slutföra ifyllandet.

Påminnelser

Om du som beställare väljer att lösenordsskydda dina enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest får du möjligheten att i samband med beställningen bestämma ett antal datum då ett e-post med påminnelse ska skickas ut till mottagarna. Du kan också när som helst skicka ut påminnelser om du är inloggad i Kurt. Påminnelser skickas endast till de mottagare som inte redan svarat.

Beställ en ny enkät, kursvärdering, anmälan eller ett nytt självtest