Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Programspecifik information för kursvärderingar

En del fakulteter och program har tagit ett övergripande beslut om användandet av Kurt för kursvärderingar. Med ett sådant beslut kommer möjligheten att alla kursvärderingar inom respektive fakultet eller program automatiskt får ett antal standardfrågor. Alla kursvärderingar inom samma fakultet eller program får då en gemensam grund av frågor, men varje enskild beställare av en kursvärdering kan själv lägga till egna frågor som ställs i samband med standardfrågorna.

En annan funktion som kan användas när en fakultet eller ett program beslutat att använda Kurt är granskning. Detta innebär att alla kursvärderingar inom respektive fakultet eller program granskas och "avpersonifieras" innan en slutlig sammanställning skickas ut. Uppgiften att granska kursvärderingarna läggs lämpligen på en studentorganisation eller liknande. Dock måste alla kursvärderingar slutgranskas av en ansvarig tjänsteman. Se vidare Riktlinjer för publicering av kursvärderingar.

Nedanstående fakulteter och program använder standardfrågor och granskning. Om du inte hittar din fakultet eller ditt program i listan så används inte någon av funktionerna.