Sommarstängt

Kurt-supporten kommer att vara obemannad mellan 8 juli 2019 och 15 juli 2019, under denna period går det dock fortfarande att göra nya beställningar men de kommer inte att behandlas innan tidigast den 15 juli. Har du en fråga angående en specifik anmälan, enkät eller kursvärdering ska du höra av dig till den som är kontaktperson för anmälan, enkäten eller kursvärderingen.

Programspecifik information för kursvärderingar

En del fakulteter och program har tagit ett övergripande beslut om användandet av Kurt för kursvärderingar. Med ett sådant beslut kommer möjligheten att alla kursvärderingar inom respektive fakultet eller program automatiskt får ett antal standardfrågor. Alla kursvärderingar inom samma fakultet eller program får då en gemensam grund av frågor, men varje enskild beställare av en kursvärdering kan själv lägga till egna frågor som ställs i samband med standardfrågorna.

En annan funktion som kan användas när en fakultet eller ett program beslutat att använda Kurt är granskning. Detta innebär att alla kursvärderingar inom respektive fakultet eller program granskas och "avpersonifieras" innan en slutlig sammanställning skickas ut. Uppgiften att granska kursvärderingarna läggs lämpligen på en studentorganisation eller liknande. Dock måste alla kursvärderingar slutgranskas av en ansvarig tjänsteman. Se vidare Riktlinjer för publicering av kursvärderingar.

Nedanstående fakulteter och program använder standardfrågor och granskning. Om du inte hittar din fakultet eller ditt program i listan så används inte någon av funktionerna.